Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2012

karolinaprzybyla
Reposted fromforeveryoung foreveryoung
karolinaprzybyla
6730 34c3
omomomomomo ;3
Reposted frommisunderstood misunderstood
karolinaprzybyla
karolinaprzybyla
6918 aa84
Let's be weird together!
Reposted fromailurophilia ailurophilia

July 12 2012

karolinaprzybyla
1090 c078
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish

July 09 2012

karolinaprzybyla
0647 8974
Reposted frominvisiblefashion invisiblefashion viaheks heks
karolinaprzybyla

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.

Reposted fromufufufufuf ufufufufuf viaheks heks
karolinaprzybyla
Ciało jest tym najmniejszym,co kobieta może dać mężczyźnie.
— Romain Rolland
Reposted fromweightless weightless viaheks heks
karolinaprzybyla
Kocham Cię, uwielbiam, wielbię tak bardzo, że sama nawet nie wiedziałam ze tak można i że tak potrafię. Chcę mieć z Tobą dzieci, kota, psa, duże łózko, kredyt czy cokolwiek innego. Chcę się z Tobą zestarzeć, mieć zmarszczki, sztuczne zęby i razem leczyć reumatyzm. Chcę wszystko. Byle z Tobą.
— samasobie
Reposted fromheks heks
karolinaprzybyla
7436 03bc
and will be the princess with flies in her nose...
Reposted fromredhaircoffeemaker redhaircoffeemaker
karolinaprzybyla
7486 387b
Reposted frommarami marami
karolinaprzybyla
7775 8465
Reposted frominsidemyhell insidemyhell
karolinaprzybyla
7798 5d5f
Reposted frominsidemyhell insidemyhell
karolinaprzybyla
6951 395e
Reposted byexismalinowa1992
karolinaprzybyla
6910 c22a
Reposted byvanillalattefifka
karolinaprzybyla
6907 18b9
Reposted bychickpeaunbreakableatzoesjustand00wildstrawberrythelifeofdina
karolinaprzybyla
6904 e213
karolinaprzybyla
6821 7bf9
Reposted bygivemefoodmaraskowablondiwonderlustqueenbomb-likenarasqueblue-berryhadjaczerwcowainalittlewhileblacktoblackmalaw13-dayssaudadeblackbettyhedahemiska199222isilme
karolinaprzybyla
6819 b131
Reposted bygivemefood givemefood
karolinaprzybyla
Reposted bywerkacholerka werkacholerka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl